Vereniging

De vereniging is op 3 oktober 1936 opgericht als afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO in Zeist.

Statuten en huishoudelijk reglement

Deze zijn digitaal aan alle leden verstrekt en worden op aanvraag toegestuurd.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt €35,-.
Je wordt verzocht om de contributie voor 1 april over te maken op IBAN NL90INGB0002950789 t.n.v. Afd. Rheden van de Koninklijke Nederlandse Ver EHBO. Inbegrepen in de contributie zijn alle herhalingslessen en lezingen, de afdracht aan de landelijke KNV EHBO vereniging en de diplomaverlenging bij Het Oranje Kruis.

 

Lidmaatschap

Wij bieden goede inspirerende (herhaling)lessen in een gezellige sfeer. Een ervaren docent(e) leert je helpen bij ongevallen. Als lid heb je toegang tot alle lessen en activiteiten van de vereniging. Door voldoende lessen te volgen blijven je competenties als Eerstehulpverlener op peil. Ook wordt je diploma 1x per 2 jaar verlengd. Er zijn gezellige evenementen waar je als EHBO vrijwilliger aanwezig kunt zijn.

Aanmelden als lid van de vereniging kan met het aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier graag mailen naar ledenadministratie@ehbo-rheden.nl
Tip: Soms opent het invulformulier in de browser. Dan wordt het formulier wordt niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je opslag- en printerknop.

 

Geldigheid

Een Oranje Kruis (EHBO)diploma is 2 jaar geldig en wordt via de vereniging verlengd als je voldoende herhalingslessen hebt gevolgd.

Opzeggen

Opzeggen graag voor 1 december van het lopende jaar via ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl
Bij latere opzegging worden eventuele kosten aan u doorberekend.

Algemene gegevens

RSIN nummer: 815712789
KvK nummer: 40119155

Bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventueel gemaakte kosten worden wel vergoed.

Voorzitter: Ina Hooghordel
Tel. 06-51338743, mail voorzitter@ehbo-rheden.nl

Secretaris: Frans Looijen
Tel. 026-4951574, mail info@ehbo-rheden.nl

Penningmeester: Tjerk Albertsma
Tel. 026-4952056, mail penningmeester@ehbo-rheden.nl

Algemeen lid: Joop Liet
Tel. 06-22854895, mail j.liet@ehbo-rheden.nl

Leden- en diploma administratie: Maryon Snelder
Tel. 026-4951469, mail ledenadministratie@ehbo-rheden.nl 

Privacy

Er worden geen cookies gebruikt op deze website en op geen enkele andere manier worden er gegevens verzameld van bezoekers van deze website. Alle foto’s op de website zijn door een van de leden gemaakt. De betrokkenen hebben toestemming gegeven voor gebruik op onze eigen website, of in de pers bij een artikel gerelateerd aan de EHBO vereniging. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van een foto laat dit dan aan de webmaster weten. De betreffende foto zal dan verwijderd worden. Zie verder de privacyverklaring

Privacyverklaring

De KNV EHBO afdeling Rheden vraagt aan cursisten en/of kandidaat leden alleen die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede leden en/of cursisten administratie.

Alle leden worden ingeschreven in de (verplichte) Digitale Leden Administratie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken te Zeist.

Ieder lid kan zijn gegevens opvragen bij de ledenadministratie. Een verzoek tot wijziging kunt u ook indienen bij de ledenadministratie. Alleen het bestuurslid belast met de ledenadministratie kan wijzigingen doorvoeren.

Als een lid opzegt worden zijn gegevens uit de ledenadministratie verwijderd, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens nog langer te bewaren.

De relevante persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met:

 • Het Oranje Kruis voor alle leden met een geldig (kinder) EHBO diploma.
 • De dienstleider die onder verantwoording van het bestuur de dienstverlening organiseert.
 • Alle bestuursleden, dit om u te informeren, de contributie te innen of anderszins.

Als een bestuurslid aftreedt worden alle relevante data en papieren overgedragen aan het zittende bestuur. De toegang tot de ledenadministratie vervalt per direct.

Enige malen per jaar ontvangt ieder lid een nieuwsbrief. Op verzoek wordt u direct van de mailinglijst verwijderd en ontvangt u geen informatie meer.

Een uitnodiging voor de jaarvergadering met de bijbehorende stukken word altijd wel verstuurd omdat dit verplicht is volgens onze statuten en het Burgerlijk Wetboek.

Doelstelling

De “Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen”, in de ruimste zin van het woord, geldt als belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:

 1. Het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening.
 2. Het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening.
 3. Het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening.  
 4. Het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
 5. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
 6. Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven.
 7. Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Activiteiten

 • Het bemannen van de Eerste Hulppost bij verschillende evenementen in en rond Rheden.
 • Organiseren van EHBO- en reanimatie cursussen in het dorp Rheden.
 • Informatie en demonstraties aan het publiek zoals tijdens het Bonte Schaapfestival in Rheden en bij andere activiteiten.
 • Organiseren van voldoende herhalingslessen zodat de vaardigheden op peil blijven.
 • Daarbij hoort het verlengen van de diploma’s bij Het Oranje Kruis.

Toekomstbeleid 2023-2028

Het bestuur draagt zorg voor de continuïteit van de vereniging door middel van:

 1. Herhalingslessen. Het bestuur probeert samen met de kaderinstructeurs voldoende herhalinglessen aan te bieden. Hier kan elk lid zijn competenties en kennis op peil houden.
 2. Beginnerscursus. Het bestuur probeert ieder seizoen een beginnerscursus te starten. De cursus wordt tegen kostprijs aangeboden. Het doel is nieuwe eerste hulpverleners op te leiden. Door deze nieuwe aanwas wordt tevens de continuïteit van de vereniging gewaarborgd.
 3. Reanimatie / AED cursus. Deze cursus wordt tegen kostprijs aangeboden voor elke belangstellende. Wij vinden dat iedereen moet kunnen reanimeren.
 4. Dienstverlening. Om hoogwaardige dienstverlening bij evenementen op peil te houden stimuleren wij de leden om diensten te draaien. Dit is altijd op vrijwillige basis.
 5. Bestuursleden. Wij proberen voldoende bestuursleden te hebben om de vereniging draaiende te houden. Door altijd voor een backup te zorgen proberen wij de kennis binnen het bestuur op peil te houden.