Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wij bieden goede inspirerende lessen in een gezellige sfeer. Een ervaren docent(e) leert je helpen bij ongevallen. Als lid heb je toegang tot alle lessen en activiteiten van de vereniging. Door voldoende lessen te volgen blijven je competenties als Eerstehulpverlener op peil. Ook wordt Het Oranje Kruis diploma 1x per 2 jaar verlengd als je voldoende herhalingslessen hebt gevolgd. Er zijn gezellige evenementen waar je als EHBO vrijwilliger aanwezig kunt zijn.

Aanmelden als lid van de vereniging kan met het aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier graag mailen naar ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl
Tip: Soms opent het invulformulier in de browser. Dan wordt het formulier wordt niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je opslag- en printerknop.

Statuten en huishoudelijk reglement

Deze zijn aan alle leden verstrekt en worden op aanvraag of als u lid wordt per mail toegestuurd.

Opzeggen

Opzeggen graag voor 1 december van het lopende jaar via ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl
Bij latere opzegging worden eventuele kosten aan u doorberekend.