Cursus informatie

Alle cursussen worden georganiseerd in samenwerking met KNV EHBO afdeling Velp.
Informatie via mail cursus@ehbo-rheden.nl

De cursus inhoud is conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Er zijn minimaal 6 en maximaal 12 cursisten. De minimumleeftijd om examen te doen is 16 jaar maar in overleg kan hier van worden afgeweken. Tijdens de cursus wordt o.a. geleerd hoe te handelen bij een ongeval en wat te doen bij letsel, in de breedste zin. Ook leer je reanimeren en omgaan met een AED. Dit is een snelcursus waarbij je zelfstandig de theorie leert uit Het Oranje Kruisboekje. Bij sommige lessen kun je met een QR code een video bekijken ter verduidelijking. De lesstof is niet moeilijk maar er wordt behoorlijk wat parate kennis verwacht. Als je slaagt ontvangt je Het Oranje Kruis diploma. De cursus bestaat uit drie zaterdagen van 9.00 – 16.00 uur. Op de laatste zaterdag wordt het examen afgenomen door vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis.

Competentie overzicht van Het Oranje Kruis

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Letsel door koude
 15. Letsel door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

Plaats en tijd

Helaas is onderstaande cursus wegens gebrek aan belangstelling niet door gegaan.
Er staat op dit moment geen nieuwe cursus gepland. U kunt uzelf wel aanmelden. 
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een nieuwe cursus georganiseerd.
Planning: Zaterdagen: 

Kantine van de Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden van 9.00 – 16.00 uur met pauze (zelf voor je lunch zorgen!).
Voorbehoud: De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Kosten

De cursus kost ongeveer € 250,-  per deelnemer (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Hiervoor krijg je Het Oranje Kruisboekje van de laatste druk, lesmateriaal zoals verbandmiddelen, les door een kaderinstructeur en een vrijwilliger van de vereniging, oefenen met lotus slachtoffers, gebruik reanimatie-pop, gebruik van de oefen-AED en 1x een examen. Reanimeren en kinder-EHBO zijn onderdeel van een basiscursus EHBO. Bij inschrijven vragen we je om € 30,- (kostprijs boekje) over te maken. Dan ontvang je zo snel mogelijk je Oranje Kruisboekje en kun je beginnen met de theorie leren. Deze € 30,- wordt verrekend met het cursusgeld. We nemen de boekjes niet meer terug mocht de cursus niet doorgaan.

Aanmelden

Aanmelden met het aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier mailen naar ledenadministratie@ehbo-rheden.nl.
Informatie via mail cursus@ehbo-rheden.nl.
LET OP: Soms opent het formulier in de browser, dan wordt het formulier niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je de opslag- en printerknop.

Geldigheid

Een EHBO diploma is 2 jaar geldig en wordt daarna met 2 jaar verlengd als je voldoende herhalingslessen hebt gevolgd om je EHBO-competenties op peil te houden. Door de herhalingslessen blijf je tevens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Herhalingslessen

Er zijn herhalingslessen op zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en eventueel op dinsdagavond van 19.15 – 21.45 uur. Meer informatie in de agenda.

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen! Wil jij ook leren reanimeren en je medemens te helpen als het nodig is?  Schrijf je dan nu in voor een cursus reanimeren. Bij een cursus leer je een hartstilstand te herkennen, hartmassage, mond-op-mond beademen en een AED bedienen.
De theorie staat beschreven in deze publicatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Bij deelname aan een cursus wordt verwacht dat je op de hoogte bent van de theorie maar er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Als je tijdens de cursus de competenties hebt gehaald ontvang je een certificaat van de NRR. 
Daarmee kun je jezelf aanmelden bij www.hartslagnu.nl, dit is uiteraard niet verplicht. Per cursus zijn er maximaal 6 kandidaten en een cursus duurt 3 uur.

Plaats en tijd

Er komt een reanimatiecursus op dinsdagavond 6 februari 2024 in Velp van 19.00-22.00 uur.

Locatie: EHBO-lokaal van de voormalige Dr. A. van Voorthuijsenschool, Schoolstraat 12 te Velp.
Dit in samenwerking met KNV EHBO Velp-Rozendaal.   
DEZE CURSUS  van 6 februari 2024 IS VOL. 

Kosten

De cursus kost € 25,- per deelnemer, inclusief certificaat van de NRR.

Aanmelden

Aanmelding met het aanmeldingsformulier reanimatiecursus.
Het ingevulde formulier mailen naar ledenadministratie@ehbo-rheden.nl
Informatie via mail cursus@ehbo-rheden.nl. Na aanmelden komt je op de wachtlijst tot er voldoende cursisten zijn.
LET OP: Soms opent het formulier in de browser, dan wordt het formulier niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je de opslag- en printerknop.

Geldigheid certificaat

Een NRR certificaat is 2 jaar geldig en wordt iedere 2 jaar verlengd als je 1x per jaar een herhalingsles volgt.

Herhalingsles.

Minstens 1x per jaar is er een herhalingsles op dinsdagavond van 19.15 – 21.15 uur.
Alle herhalingslessen zijn in de kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden.

Dit is een training voor iedereen die zijn of haar kennis wil opfrissen. Er is plaats voor maximaal 12 mensen per avond. Bij grote belangstelling wordt er een extra avond ingepland. Alle theorie staat beschreven in deze publicatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Bij deelname aan de herhalingscursus word verwacht dat je op de hoogte bent van de theorie maar er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

Plaats en tijd

Dinsdagavond 3 oktober 2023 is vervallen wegens gebrek aan belangstelling.
Dinsdagavond 12 maart 2024 van 19.15 – 21.15 uur.

De herhalingsavonden zijn in de kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden.

Kosten

De herhalingsavond kost €17,50 per deelnemer inclusief certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Aanmelden

Mensen die bij ons bekend zijn krijgen een uitnodiging in hun mail maar je mag jezelf altijd aanmelden.
Aanmelden met dit aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier mailen naar ledenadministratie@ehbo-rheden.nl.
Informatie via mail cursus@ehbo-rheden.nl.
LET OP: Soms opent het formulier in de browser, dan wordt het formulier niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je de opslag- en printerknop.

Geldigheid

Een NRR certificaat is 2 jaar geldig en wordt iedere 2 jaar verlengd als je 1x per jaar een herhalingsles volgt.
Mensen die bij ons bekend zijn krijgen een uitnodiging in hun mail

Bij voldoende belangstelling wordt er een cursus kinder-EHBO georganiseerd. De cursus is geschikt voor (gast)ouders, onderwijzend personeel, verenigingsleven of in de kinderopvang. U kunt overwegen om een basiscursus EHBO te volgen omdat kinder-EHBO onderdeel is van deze cursus.

Na afloop van deze cursus ontvangt u een Certificaat van Het Oranje Kruis*.  Het certificaat is 2 jaar geldig mits er 1x per jaar een herhalingsles wordt gevolgd. Dit kan uiteraard ook bij onze vereniging.

* Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen en het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis worden door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

Informatie via cursus@ehbo-rheden.nl.

Vergoeding Zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van bovenstaande cursussen. Meer informatie bij de zorgverzekeraar.

Disclaimer

Alle activiteiten en prijzen onder voorbehoud!
Wijzigingen en fouten onder voorbehoud.