Cursus informatie

Alle cursussen worden georganiseerd in samenwerking met KNV EHBO afdeling Velp. Download hier de cursus-flyer.
Informatie via mail info(at)ehbo-rheden.nl of bel 026-4951574

De cursus inhoud is conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Er zijn minimaal 6 en maximaal 12 cursisten. De minimumleeftijd om examen te doen is 16 jaar maar in overleg kan hier van worden afgeweken. Tijdens de cursus wordt o.a. geleerd hoe te handelen bij een ongeval en wat te doen bij letsel, in de breedste zin. Ook leer je reanimeren en omgaan met een AED. Dit is een snelcursus waarbij je zelfstandig de theorie leert uit Het Oranje Kruisboekje. Bij sommige lessen kun je met een QR code een video bekijken ter verduidelijking. De lesstof is niet moeilijk maar er wordt behoorlijk wat parate kennis verwacht. Als je slaagt ontvangt je Het Oranje Kruis diploma. De cursus bestaat uit drie zaterdagen van 9.00 – 16.00 uur. Op de laatste zaterdag wordt het examen afgenomen door vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis.

Competentie overzicht van Het Oranje Kruis

 1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftiging
 13. Elektriciteitsongevallen
 14. Letsel door koude
 15. Letsel door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

Plaats en tijd

Helaas is onderstaande cursus wegens gebrek aan belangstelling niet door gegaan.
In voorjaar 2023 wordt er een nieuwe cursus gepland. U kunt uzelf nu al opgeven.
Nieuwe datums volgen binnenkort.
Planning: Zaterdag 10, 17 en 24 september 2022.

Kantine van de Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden van 9.00 – 16.00 uur met pauze (zelf voor je lunch zorgen!).
Voorbehoud: De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Kosten

De cursus kost ongeveer € 250,-  per deelnemer (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Hiervoor krijg je Het Oranje Kruisboekje van de laatste druk, lesmateriaal zoals verbandmiddelen, les door een kaderinstructeur en een vrijwilliger van de vereniging, oefenen met lotus slachtoffers, gebruik reanimatie-pop, gebruik van de oefen-AED en 1x een examen. Reanimeren en kinder-EHBO zijn onderdeel van een basiscursus EHBO. Bij inschrijven vragen we je om € 30,- (kostprijs boekje) over te maken. Dan ontvang je zo snel mogelijk je Oranje Kruisboekje en kun je beginnen met de theorie leren. Deze € 30,- wordt verrekend met het cursusgeld. We nemen de boekjes niet meer terug mocht de cursus niet doorgaan.

Aanmelden

Informatie via mail info(at)ehbo-rheden.nl. Aanmelden bij voorkeur met het aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier graag mailen naar ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl.
Tip: Soms opent het invulformulier in de browser. Dan wordt het formulier wordt niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je opslag- en printerknop.

Geldigheid

Een EHBO diploma is 2 jaar geldig en wordt daarna met 2 jaar verlengd als je voldoende herhalingslessen hebt gevolgd om je EHBO-competenties op peil te houden. Door de herhalingslessen blijf je tevens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Herhalingslessen

Er zijn herhalingslessen op zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en eventueel op dinsdagavond van 19.15 – 21.45 uur. Meer informatie in de agenda.

Dit is een training voor iedereen die zijn of haar kennis wil opfrissen. Deelnemers van “Rheden Reanimeert” zijn van harte welkom. Er is plaats voor maximaal 12 mensen. Bij grote belangstelling wordt er een extra avond ingepland.

Plaats en tijd

Dinsdagavond 6 september 2022 van 19.30 – 21.30 uur (inhaalles van 22 maart 2022).
Dinsdagavond 14 maart 2023 van 19.15 – 21.15 uur.
De herhalingsavonden zijn in de kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden.

Kosten

De herhalingsavond kost €17,50 per deelnemer inclusief certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Aanmelden

Als je bij ons bekend bent krijgt je een uitnodiging per mail.
Informatie via mail info(at)ehbo-rheden.nl. Aanmelden bij voorkeur met dit aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier graag mailen naar ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl
Tip: Soms opent het invulformulier in de browser. Dan wordt het formulier wordt niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je opslag- en printerknop. 

Geldigheid

 

Een NRR certificaat is 2 jaar geldig en wordt iedere 2 jaar verlengd als
je 1x per jaar een herhalingsles volgt. Mensen die bij ons bekend zijn krijgen een uitnodiging in hun mail.
Hier kun je een naslagwerk van de NRR downloaden.

Je hoeft geen EHBO diploma te hebben om een reanimatie-AED cursus te volgen.
Bij deze cursus leer je een hartstilstand te herkennen, hartmassage, mond-op-mond beademen en een AED bedienen.
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Daarmee kun je jezelf aanmelden bij www.hartslagnu.nl, dit is uiteraard niet verplicht.

Plaats en tijd

Op 12 januari 2023 is de eerstvolgende cursus. Deze is helemaal vol.
Als er 6 kandidaten zijn wordt er weer een cursus georganiseerd. Na aanmelden kom je op de wachtlijst.

De cursus is in de kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden van 19.00 – 22.00 uur.

Kosten

De cursus kost € 25,- per deelnemer, inclusief certificaat van de NRR.

Aanmelden

Informatie via mail info(at)ehbo-rheden.nl.  Aanmelding bij voorkeur met dit aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier graag mailen naar ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl
Na aanmelden komt je op de wachtlijst tot er voldoende cursisten zijn.
Tip: Soms opent het invulformulier in de browser. Dan wordt het formulier wordt niet automatisch opgeslagen.
Rechts bovenin de browser vind je de opslag- en printerknop.

 

Geldigheid

Een NRR certificaat is 2 jaar geldig en wordt iedere 2 jaar verlengd als je 1x per jaar een herhalingsles volgt.
Hier kun je een naslagwerk van de NRR downloaden waarin alle theorie duidelijk wordt uitgelegd.

Herhalingsles.

Een maal per jaar is er een herhalingsles op dinsdagavond van 19.15 – 21.15 uur.
Alle herhalingslessen zijn in de kantine van De Meteoor, Schaarweg 4 in Rheden.

Bij voldoende belangstelling wordt er een cursus kinder-EHBO georganiseerd. De cursus is geschikt voor (gast)ouders, onderwijzend personeel, verenigingsleven of in de kinderopvang. U kunt overwegen om een basiscursus EHBO te volgen omdat kinder-EHBO onderdeel is van deze cursus.

Na afloop van deze cursus ontvangt u een Certificaat van Het Oranje Kruis*.  Het certificaat is 2 jaar geldig mits er 1x per jaar een herhalingsles wordt gevolgd. Dit kan uiteraard ook bij onze vereniging.

* Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen en het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis worden door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

Informatie via info(at)ehbo-rheden.nl.

 

Vergoeding Zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van bovenstaande cursussen. Meer informatie bij uw zorgverzekeraar.

Disclaimer

Alle activiteiten en prijzen onder voorbehoud!
Wijzigingen en fouten onder voorbehoud.